Grand Reset Error

Mon

Administrator
Developer
Nov 8, 2018
201
70
28
Can you show me how you added the grand reset module in your usercp? (admincp screenshot please)
 

0333111

New Member
Jul 11, 2020
4
0
1
25
Bạn có thể cho tôi plugin Granreset không? Tôi đang sử dụng Plugins Gr share cho phiên bản 1.2.0 và họ gặp lỗi trang web 503!